JOBS ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่ วันที่ประกาศ : 28 ต.ค. 2563
รายละเอียดงาน
เลขานุการผู้บริหาร (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่) ( สำนักผู้บริหาร )
จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ไม่ระบุ ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
รายละเอียด :

1.บริหารตารางนัดหมายของผู้บริหาร
2.ประสานงาน ติดตามงานให้กับผู้บริหาร
3.ร่วมประชุมและบันทึกการประชุม
4.ตรวจสอบเอกสารคัดกรองก่อนส่งให้ผู้บริหาร
5.จัดทำเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
6.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ อาคารไทยรุ่งเรือง เลขที่ 238 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไป
สามารถจัดการธุระส่วนตัวของผู้บริหารได้่
สามารถเดินทางนอกสถานที่ได้ (รถบริษัท)

สวัสดิการ :
  • จำนวนผู้เข้าชม : 747 คน
  • จำนวนผู้สมัคร : 61 คน
  • นัดสัมภาษณ์ : 8 คน
ตำแหน่งงานอื่นๆ
โปรแกรมเมอร์ (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 17 พ.ย. 2563 2256 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ข้อมูลติดต่อ
โอภาส จูเลิศตระกูล (เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม) TEL. 091-575-2022 Email: opas.jul@trrgroup.com