JOBS ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด สำนักงานใหญ่ วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2563
รายละเอียดงาน
นักวิเคราะห์และวางแผนกลยุทธ์ ( การเงิน )
จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ไม่ระบุ ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
รายละเอียด :

1 ศึกษาระบบอุตสาหกรรมน้ำตาล ระเบียบข้อบังคับต่างๆที่มีผลกระทบต่อสถานะการเงินของบริษัท

2 วิเคราะห์ผลการะทบจากการเปลี่ยนแปลงระเบียบข้อบังคับ นโยบายของภาครัฐหรือส่วนที่เกี่ยวข้องที่มีผลต่อธุรกิจของบริษัท
 และสรุป จัดทำข้อมูล และนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
3 วิเคราะห์แนวโน้มของอุตสาหกรรม, ทำ Market Research ธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโต และ ทำ Feasibility Study สำหรับ
 โครงการต่างๆ
4 วิเคราะห์เพื่อการปรับปรุบระบบงานเดิม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
5 งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

1. เพศ ชาย/หญิง

2. ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
3. ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ วิศวอุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
4. มีประสบการณ์ Investment Banking 3 ปีขึ้นไป
5. มีทักษะการนำเสนอ
 
สวัสดิการ :

-

  • จำนวนผู้เข้าชม : 407 คน
  • จำนวนผู้สมัคร : 9 คน
  • นัดสัมภาษณ์ : 2 คน
ตำแหน่งงานอื่นๆ
เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง (การเงิน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (อุทัยธานี) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 329 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน (การเงิน)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 402 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี (จ่าย) (บัญชี)
บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 16 มี.ค. 2563 652 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ข้อมูลติดต่อ