JOBS ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่ วันที่ประกาศ : 26 พ.ค. 2563
รายละเอียดงาน
นิติกร ( สำนักผู้บริหาร )
จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ไม่ระบุ ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
รายละเอียด :

1. ดำเนินคดีแพ่งคดีอาญา คดีแรงงาน และอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคดีของบริษัท และบริษัทในเครือ

2. ให้คำปรึกษากฎหมายแรงงาน กฎหมายแพ่ง แก่หน่วยงานต่าง ๆ ของบริษัท
3. จัดทำนิติกรรมสัญญาประเภทต่าง ๆ
4. ตรวจสอบสัญญาและเอกสารต่าง ๆ
5. เป็นผู้แทนบริษัทและบริษัทในเครือ (เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา)
6. ดำเนินการนำเจ้าพนักงานบังคับคดีกรมบังคับคดี ไปยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาเพื่อนำประมูลขายทอดตลาด       และนำเงินที่ขายทรัพย์สินได้มาชำระหนี้ให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือตามคำพิพากษา 
7. ทำการสืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาของบริษัทและบริษัทในเครือ
8. ดำเนินการจดทะเบียน เปลี่ยนแปลงแก้ไขหนังสือรับรองบริษัท
9. ประสานงานในการดำเนินเรื่องขอหรือต่ออายุ Visa/ใบอนุญาตทำงาน
10. สรุปรายงานการประชุม
11. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
 
สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

2. ใบอนุญาตทนายความ

4. ประสบการณ์งานคดีแพ่ง อาญา แรงงาน 3 ปีขึ้นไป
6. อายุไม่เกิน 30 ปี

 

<div style="box-sizing: border-box; -webkit-font-smoothing: antialiased; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Roboto, Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, " segoe="" ui",="" "helvetica="" neue",="" arial,="" "noto="" sans",="" sans-serif,="" "apple="" color="" emoji",="" "segoe="" ui="" symbol",="" emoji";="" font-size:="" 16px;"=""> 

 

สวัสดิการ :
  • จำนวนผู้เข้าชม : 295 คน
  • จำนวนผู้สมัคร : 0 คน
  • นัดสัมภาษณ์ : 0 คน
ตำแหน่งงานอื่นๆ
IT Support (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 22 ก.ย. 2563 29 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Internal Audit (ตรวจสอบ/วางแผน/MIS)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 26 พ.ค. 2563 1002 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ข้อมูลติดต่อ
โอภาส จูเลิศตระกูล TEL. 02-282-2022 # 286 Mobile.091-575-2022 Email: opas.jul@trrgroup.com