JOBS ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลบ้านไร่ จำกัด สำนักงานใหญ่ วันที่ประกาศ : 29 ม.ค. 2563
รายละเอียดงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน ( การเงิน )
จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ไม่ระบุ ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
รายละเอียด :

1.บริหารจัดการ/จัดทำงบประมาณกำไร (ขาดทุน)+กระแสเงินแผนล่วงหน้า ตามสมมุติฐานความถูกต้อง

 
2.วิเคราะห์รายได้, ค่าใช้จ่าย, ต้นทุนการขาย,ต้นทุนการผลิต อัตราส่วนทางการเงิน รวมถึงตัวบ่งชี้ที่มีผลทางการเงิน เปรียบเทียบกับธุรกิจน้ำตาล
 
3.จัดทำ/นำเสนอ Feasibility/PB/IPR/NPV (โครงการใหม่/ทดแทน)
 
4.จัดทำรูปแบบการนำเสนอให้คณะกรรมการบริหารและผู้ถือหุ้นได้
 
5.ร่วมคิดวางแผนกลยุทธ์ แก้ไขปัญหาลดกระบวนการขั้นตอนให้ กระชับ ถูกต้องตามหลักกฎหมาย
 
6.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

คุณสมบัติ

 
1.เพศชาย/หญิง
 
2.อายุ 35 ปีขึ้นไป
 
3.ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การเงิน/บัญชี/เศรษฐศาสตร์/บริหารธุรกิจ/การจัดการ
 
4.ประสบการณ์ทำงานสายงานการเงิน 10 ปีขึ้นไป
 
5.มีทักษะการวิเคราะห์และการนำเสนอ
สวัสดิการ :
  • จำนวนผู้เข้าชม : 484 คน
  • จำนวนผู้สมัคร : 14 คน
  • นัดสัมภาษณ์ : 2 คน
ข้อมูลติดต่อ
โอภาส จูเลิศตระกูล TEL. 02-282-2022 # 286 Mobile.091-575-2022 Email: opas.jul@trrgroup.com