JOBS ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่ วันที่ประกาศ : 05 ก.ย. 2562
รายละเอียดงาน
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขาย (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่) ( ขายและการตลาดภายในประเทศ )
จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ไม่ระบุ ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
รายละเอียด :

- จัดทำและสนับสนุนงานฝ่ายขายด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง
- ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
- ดูแลและจัดเก็บเอกสารงานฝ่ายขายทั้งหมด
- ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่ 794 อาคารไทยรวมทุน ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพฯ 10100

คุณสมบัติ :

วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
ประสบการณ์การทำงานประสานงานขาย, สนับสนุนงานขาย 2 ปีขึ้นไป
สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ เช่น MS. Offices (Word, Excel, PowerPoint, และ Outlook)
มีทักษะความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
มีทักษะการเจรจาต่อรอง, มีทัศนะคติที่ดี
มีสามารถในการประสานงานและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ :
  • จำนวนผู้เข้าชม : 110 คน
  • จำนวนผู้สมัคร : 5 คน
  • นัดสัมภาษณ์ : 1 คน
ตำแหน่งงานอื่นๆ
Internal Audit (ตรวจสอบ/วางแผน/MIS)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 01 พ.ย. 2562 36 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
โปรแกรมเมอร์ (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 676 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Sales Representative (ขายอุตสาหกรรม) (ขายและการตลาดภายในประเทศ)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 1993 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (จัดซื้อ)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2 ตำแหน่ง 09 ต.ค. 2562 1886 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ข้อมูลติดต่อ
โอภาส จูเลิศตระกูล TEL. 0915752022 Email: opas.jul@trrgroup.com