JOBS ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด สำนักงานใหญ่ วันที่ประกาศ : 04 ก.ค. 2562
รายละเอียดงาน
เลขานุการคณะกรรมการบริหาร ( บัญชีและการเงิน )
จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ไม่ระบุ ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
รายละเอียด :
1.ดูแลและดำเนินการด้านการประชุมคณะกรรมการบริหารบริษัท คณะทำงาน ดำเนินการหนังสือเชิญประชุม
จัดทำเอกสาร จดบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม และติดตามผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
2.สนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการบริหาร / คณะกรรมการบริษัท
3.รับผิดชอบในการประสานงานกับผู้บริหารคณะกรรมการบริษัท
4.ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5.จัดทำเละเก็บรักษาเอกสารต่างๆ ของบริษัทได้เเก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุม รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท
และ ผู้ถือหุ้น "รายงานประจำปีของบริษัท เป็นต้น
6.ดูเเลการบริหารงานเละงานทิได้รับมอบหมายอื่นๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :

เพศหญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
การศึกษา : ปริญญาตรี บริหารจัดการ / มนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงานได้ดี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
มีประสบการณ์งานเลขานุการ 1 - 5 ปี
มีความมุ่งมั่นในการทำงาน
มีประสบการณ์การบันทึกรายงานการประชุมของคณะกรรมการบริหาร

สวัสดิการ :
  • จำนวนผู้เข้าชม : 216 คน
  • จำนวนผู้สมัคร : 12 คน
  • นัดสัมภาษณ์ : 5 คน
ตำแหน่งงานอื่นๆ
เจ้าหน้าที่บัญชี (รับ) (บัญชี)
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 535 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่งบประมาณ (การเงิน)
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 883 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ข้อมูลติดต่อ
โอภาส จูเลิศตระกูล (เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม)

794 ถนน กรุงเกษม แขวง วัดโสมนัส เขต ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

TEL. 02-282-2022 # 286 Mobile.091-575-2022 Email: opas.jul@trrgroup.com