JOBS ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด ศรีเทพ วันที่ประกาศ : 20 มิ.ย. 2562
รายละเอียดงาน
เจ้าหน้าที่ภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) ( ตรวจสอบ/วางแผน/MIS )
จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ไม่ระบุ ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
รายละเอียด :

- วิเคราะห์และสรุปข้อมูลเสนอต่อผู้บริหาร
- แก้ไขข้อมูลจัดส่งข้อมูลตามเขตร้องขอ
- เช็คข้อมูล Shape File กับข้อมูลพื้นฐานให้ถูกต้องเท่ากัน และ ไม่ทับซ้อนกัน
- จัดเก็บข้อมูลช่วง ฤดูกาลผลิต,ฤดูซ่อมแซม
- เช็คข้อมูลสำรวจแปลงอ้อยให้ถูกต้องและครบถ้วน 
- เก็บข้อมูลการTracking การปฎิบัติงานของนักสำรวจ
- ประสานงาน Program Support เรื่องการจัดเก็บข้อมูลลงในระบบเพื่อง่ายต่อการนำข้อมูลมาใช้งาน
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

*ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์*

สวัสดิการประจำตำแหน่งงานนี้
- โบนัสและการปรับเงินเดือนประจำปี
- ประกันสุขภาพและประกันอุบัติเหตุ
- บ้านพักสวัสดิการ น้ำ ไฟฟ้า ตามลำดับขั้นของพนักงาน และกฏเกณฑ์ของบริษัท
- อื่นๆ ตามข้อกำหนดของบริษัท

สถานที่ปฏิบัติงาน :

โรงงานไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม อำเภอศรีเทพ เพชรบูรณ์

คุณสมบัติ :

ปริญญาตรี สาขา สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ GIS
ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ่นไป

สวัสดิการ :
  • จำนวนผู้เข้าชม : 457 คน
  • จำนวนผู้สมัคร : 15 คน
  • นัดสัมภาษณ์ : 0 คน
ตำแหน่งงานอื่นๆ
Internal Audit (ตรวจสอบ/วางแผน/MIS)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 01 พ.ย. 2562 36 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
โปรแกรมเมอร์ (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 676 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Sales Representative (ขายอุตสาหกรรม) (ขายและการตลาดภายในประเทศ)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 1993 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ (จัดซื้อ)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 2 ตำแหน่ง 09 ต.ค. 2562 1886 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ข้อมูลติดต่อ
โอภาส จูเลิศตระกูล (เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม) TEL. 02-282-2022 # 286 Mobile.091-575-2022 Email: opas.jul@trrgroup.com