JOBS ประกาศรับสมัครงาน

บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด สำนักงานใหญ่ วันที่ประกาศ : 27 ต.ค. 2563
รายละเอียดงาน
ผู้ช่วยทนายความ (ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานใหญ่) ( สำนักผู้บริหาร )
จำนวน 1 ตำแหน่ง เงินเดือน ไม่ระบุ ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
รายละเอียด :

1.จัดทำ ตรวจสอบ เอกสารสัญญาต่างๆ หนังสือมอบอำนาจ และ นิติกรรมต่างๆของบริษัทฯให้เป็นไปตามกฎหมาย
2.จัดเตรียมเอกสารและติดต่อประสานงานเพื่อการแจ้ง ขออนุญาต จดทะเบียนต่างๆ ติดต่อหน่วยงานราชการ เช่น กระทรวงพาณิชย์
กรมสรรพากร เป็นต้น  รวมถึงติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการอื่นๆ เช่น ศาล ศาลากลางจังหวัด สำนักงานเขต
เพื่อขอรับเอกสารที่จำเป็นในการตรวจสอบข้อมูลในการดำเนินคดีของบริษัท
3.ติดตามความคืบหน้าของสัญญาหรือคดีที่บริษัทฯมีฐานะเป็นคู่สัญญาแล้วแต่กรณี จนกว่าสัญญาจะได้ข้อยุติหรือคดีถึงที่สุด
4.ติดตามเอกสารประกอบหลังมีคำพิพากษาจากทนายความ อาทิ ดคีถึงที่สุด, หมายบังคับดคี,เช็คคืน เป็นต้น
5.จัดทำรายงานการประชุม และจัดประชุมผู้ถือหุ้น
6.จัดทำสัญญา และหนังสือมอบอำนาจ
7.ติดตามผลการส่งหมาย การส่งคำบังคับ
8.เบิกค่าใช้จ่ายของฝ่าย และจัดทำเอกสารทั่วไป
9.วางแผนและควบคุมงานเอกสารในฝ่ายงาน
10งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

สถานที่ปฏิบัติงาน :

สำนักงานใหญ่

คุณสมบัติ :
สวัสดิการ :

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์

สามารถใช้ MS Office

มีความรับผิดชอบ สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

  • จำนวนผู้เข้าชม : 198 คน
  • จำนวนผู้สมัคร : 22 คน
  • นัดสัมภาษณ์ : 1 คน
ตำแหน่งงานอื่นๆ
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (บัญชี)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 15 ม.ค. 2564 11 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ERP Specialist/Business Application Officer (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 10 พ.ย. 2563 204 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เลขานุการผู้บริหาร (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่) (สำนักผู้บริหาร)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 28 ต.ค. 2563 411 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
โปรแกรมเมอร์ (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 17 พ.ย. 2563 1408 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วิศวกรจัดซื้อ (จัดซื้อ)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 15 ม.ค. 2564 1831 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ข้อมูลติดต่อ
โอภาส จูเลิศตระกูล (เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม) TEL. 091-575-2022 Email: opas.jul@trrgroup.com