JOBS ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ (จัดซื้อ)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 100 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
หัวหน้าแผนกบัญชี (บัญชี)
1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 134 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การเงิน (การเงิน)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 168 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
Export Sales (ขายและการตลาดภายในประเทศ)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 218 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
หัวหน้างานการเงิน/งบประมาณ (การเงิน)
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 149 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล (ตรวจสอบ/วางแผน/MIS)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 02 พ.ค. 2562 248 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
จำนวนงานทั้งหมด 8 ตำแหน่ง
ทุกแผนก ตำแหน่ง
Information Techonology 1
ขายและการตลาดภายในประเทศ 2
บัญชี 1
การเงิน 2
ตรวจสอบ/วางแผน/MIS 1
จัดซื้อ 1