JOBS ประกาศรับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน
ERP Specialist/Business Application Officer (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 10 พ.ย. 2563 70 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (จัดซื้อ)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 03 พ.ย. 2563 78 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เลขานุการผู้บริหาร (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่) (สำนักผู้บริหาร)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 28 ต.ค. 2563 162 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน (การเงิน)
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 16 ก.ย. 2563 246 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
โปรแกรมเมอร์ (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 17 พ.ย. 2563 1288 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เจ้าหน้าที่บัญชี (รับ) (บัญชี)
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 29 ม.ค. 2563 1164 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
จำนวนงานทั้งหมด 6 ตำแหน่ง
ทุกแผนก ตำแหน่ง
Information Techonology 2
สำนักผู้บริหาร 1
บัญชี 1
การเงิน 1
จัดซื้อ 1