กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง (THAI ROONG RUANG SUGAR GROUP) กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรือง เริ่มต้นจากหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศไทยเกิดวิกฤติการณ์น้ำตาลขาดแคลน รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเอกชนให้ก่อตั้งโรงงานน้ำตาล แต่ก็ประสบปัญหา ในเรื่องเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งมีราคาสูงมาก เพราะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศ คุณสุรีย์ อัษฎาธร หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เถ้าแก่หลิ่น” ผู้มีความสามารถในเชิงช่าง ได้ใช้ความรู้ความชำนาญทาง ช่างกลึงเหล็ก คิดประดิษฐ์ชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่หายากและมีราคาแพง

โดยมิได้มีการสั่งซื้อเครื่องจักรจากต่างประเทศแต่อย่างใด จนสามารถฝ่าฟันอุปสรรคเป็นผลสำเร็จ จัดตั้ง บริษัท ร่วมกำลาภ จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2489 ที่ ซอยพร้อมพงษ์ ริมคลองแสนแสบ กรุงเทพฯ
จำนวนงานทั้งหมด 7 ตำแหน่ง
ทุกแผนก ตำแหน่ง
Information Techonology 2
สำนักผู้บริหาร 1
บัญชี 1
การเงิน 1
จัดซื้อ 2
NEW JOBS
เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (บัญชี)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 15 ม.ค. 2564 11 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
ERP Specialist/Business Application Officer (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 10 พ.ย. 2563 202 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
เลขานุการผู้บริหาร (ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม สำนักงานใหญ่) (สำนักผู้บริหาร)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 28 ต.ค. 2563 411 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
รองผู้จัดการฝ่ายการเงิน (การเงิน)
บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 16 ก.ย. 2563 369 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
โปรแกรมเมอร์ (Information Techonology)
บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สำนักงานใหญ่) 1 ตำแหน่ง 17 พ.ย. 2563 1407 คน
เงินเดือน ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์